Privacy

Kinderopvang Kinderwerk gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Daarbij houden wij ons aan de wettelijke kaders en eisen van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gebruik van onze diensten
Om u goed van dienst te kunnen zijn, vragen wij informatie over uzelf, uw kind, eventueel over uw gezin of andere betrokkenen.

De belangrijkste privacyregels op een rijtje zijn:

Privacyregels

 • Wij houden ons aan de privacywetgeving en gedragscodes die binnen de kinderopvang van toepassing zijn (zoals geheimhoudingsplicht);
 • Wij vragen niet meer persoonsgegevens dan voor een goede uitvoering van
  onze dienstverlening nodig is;
 • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de dienstverlening (of indien van toepassing volgens de wettelijke verplichtingen);
 • Alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen en beveiligd, zodat niemand ze kan inzien die daar niet het recht toe heeft;
 • Als het voor de dienstverlening nodig is om gegevens op te vragen of uit te wisselen, gebeurt dit in de regel alleen dan, wanneer u daar van tevoren toestemming voor geeft (behalve als we daartoe wettelijk verplicht zijn);
 • U heeft het recht te weten welke gegevens over u worden vastgelegd en waarom;
 • U heeft het recht op inzage/kopie van de gegevens die worden verwerkt (voor zover de privacy van een ander hierbij niet wordt geschaad);
 • U heeft het recht om te vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen;
 • U heeft het recht om eerder gegeven toestemmingen intrekken.

Toestemming
Door de informatie en de diensten op deze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy en specifiek over deze website dan kunt u ons benaderen via e-mail.

Monitoren gedrag bezoeker
Deze website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies
Deze website plaatst cookies bij bezoekers. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Websites van derden
Deze privacy policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contactformulier en inschrijfformulier
Via deze website bieden wij de mogelijkheid om contact op te nemen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt om diverse gegevens in te vullen om uw contactaanvraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig.

Wijzigingen in deze privacy policy
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Het verdient aanbeveling om deze privacy policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.