Tarieven

Welke kinderopvangkosten kun je bij ons verwachten

Kinderopvang tarieven bij Kinderwerk

Welke tarieven voor kinderopvang kun je verwachten voor kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Kinderwerk.

Voorschool tarieven

Wat betaal ik voor de voorschool? Voorscholen zijn voor iedere peuter toegankelijk.

Er zijn drie mogelijkheden om gebruik te maken van de opvang:

1. Kinderopvangtoeslag

Wanneer je voldoet aan de voorwaarden, dan neem je peuteropvang af onder de Wet Kinderopvang. In dit geval heb je recht op Kinderopvangtoeslag; een tegemoetkoming van de Belastingdienst in de kosten.

De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het inkomen en wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Op de website www.toeslagen.nl kun je een proefberekening maken.

Kinderen komen 16 uur per week op de voorschool. De locaties waar voorschoolse educatie wordt geboden rekenen een vast uurtarief. Dit uurtarief is € 10,25.

2. Inkomensafhankelijke ouderbijdrage

Wanneer je niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, kun je gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente en betaal je een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Voor de ouderbijdragetabel kunt u naar de volgende link:  VNG advies ouderbijdrage peuterwerk 2024

3. VVE-indicatie

Sommige kinderen kunnen een extra steuntje in de rug gebruiken en krijgen een VVE-indicatie. Kinderen met een VVE-indicatie komen 16 uur per week op de voorschool. Ouders van kinderen met een indicatie VE betalen hiervoor geen ouderbijdrage. De ouderbijdrage is 0,00 euro.